Navigation Menu+

Gdje nas naći

Centralni objekt Rovinj

Fontera b.b.
52210 Rovinj
Telefon: 052 811 217


Prikaz veće karte

p.o.Mondelaco

Roia 1
52210 Rovinj
Telefon : 052 813 465


Prikaz veće karte

 

p.o. Valbruna

G. Privileggia Pascia 2
52210 Rovinj
Telefon : 052 811 217


Prikaz veće karte

 

p.o. Lamanova

G. Dapiran 7
52210 Rovinj
Telefon : 052 841 830


Prikaz veće karte

 

p.o. Rovinjsko selo

Ulica Stjepana Žiže
52210 Rovinj
Telefon : 052 848 463


Prikaz veće karte

 

p.o. Kanfanar

Istarska 12
52352 Kanfanar
Telefon : 052 653 503


Prikaz veće karte

 

p.o. Bale

D. Cernecca 3
52211 Bale
Telefon : 052 824 175


Prikaz veće karte