Navigation Menu+

p.o. Kanfanar – Ježići i Medvjedići

Posted on Dec 17, 2013 in Naslovnica

 

 

 

Odgojna grupa Ježići

Odgojnu grupu “Ježići” čine djeca u 2., 3. i 4. godini.
Odgojiteljice su Marić Smiljana i Vitasović Doriana.
U grupi je više djevojčica nego dječaka.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Kanfanar.

 

p.o. Kanfanar - Ježići

p.o. Kanfanar – Ježići

p.o. Kanfanar - Ježići

p.o. Kanfanar – Ježići

p.o. Kanfanar - Ježići

p.o. Kanfanar – Ježići

 

Odgojna grupa Medvjedići

Odgojnu grupu “Medvjedići” čine djeca u 4., 5., 6. i 7. godini.
Odgojiteljice su Meden Hilda i Modesto Orjana.
U grupi je više dječaka nego djevojčica.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Kanfanar.

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići

p.o. Kanfanar - Medvjedići

p.o. Kanfanar – Medvjedići