Navigation Menu+

p.o. Lamanova – Urice i Kariole

Posted on Dec 17, 2013 in Naslovnica

Odgojna grupa Urice

Odgojnu grupu “Urice” čine djeca u 3. i 4. godini.
Odgojiteljice su Drandić Lorena i Šiprak Jasmina.
U grupi je nešto više dječaka nego djevojčica.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Lamanova.

 

p.o. Lamanova - Urice

p.o. Lamanova – Urice

p.o. Lamanova - Urice

p.o. Lamanova – Urice

p.o. Lamanova - Urice

p.o. Lamanova – Urice

 

Odgojna grupa Kariole

Odgojnu grupu “Kariole” čine djeca u 5. godini.
Odgojiteljice su Matika Anamarija i Morgan Subiotto Samanta.
U grupi je više dječaka nego djevojčica.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Lamanova.

 

p.o. Lamanova - Kariole

p.o. Lamanova – Kariole

p.o. Lamanova - Kariole

p.o. Lamanova – Kariole

p.o. Lamanova - Kariole

p.o. Lamanova – Kariole

p.o. Lamanova - Kariole

p.o. Lamanova – Kariole