Navigation Menu+

p.o. Rovinjsko Selo – Žbrufaduri i Lavande

Posted on Dec 17, 2013 in Naslovnica

Odgojna grupa Žbrufaduri

Odgojnu grupu “Žbrufaduri” čine djeca u 6. i 7. godini.
Odgojiteljice su Marić Ljiljana i Jergović Marija.
U grupi je podjednak broj djevojčica i dječaka.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Rovinjsko Selo.

 

p.o. Rovinjsko Selo - Žbrufaduri

p.o. Rovinjsko Selo – Žbrufaduri

p.o. Rovinjsko Selo - Žbrufaduri

p.o. Rovinjsko Selo – Žbrufaduri

p.o. Rovinjsko Selo - Žbrufaduri

p.o. Rovinjsko Selo – Žbrufaduri

 

Odgojna grupa Lavande

Odgojnu grupu “Lavande” čine djeca u 3., 4. i 5. godini.
Odgojiteljice su Marić Nevia i Najareto Gordana.
U grupi je više dječaka nego djevojčica.
Odgojna grupa se nalazi u područnom odjeljenju Rovinjsko Selo.

 

p.o. Rovinjsko Selo - Lavande

p.o. Rovinjsko Selo – Lavande

p.o. Rovinjsko Selo - Lavande

p.o. Rovinjsko Selo – Lavande

p.o. Rovinjsko Selo - Lavande

p.o. Rovinjsko Selo – Lavande