Navigation Menu+

Suradnja

SURADNJA S RODITELJIMA U NAŠEM VRTIĆU

kutic-za-roditelje4

Kutić za roditelje

U suradnji s vama nastojimo provoditi ideju partnerstva , te od vas očekujemo aktivno sudjelovanje u životu i odgojno-obrazovnom radu odgojne grupe vašeg djeteta i vrtića. Naravno, pri tome je međusobno uvažavanje,suradnički dijalog vas i nas, poštivanje naše stručne kompetencije sa vaše strane od velike važnosti.

Svi vi, roditelji čija su djeca korisnici naših usluga , imate mogućnost s nama surađivati na razne načine:

 • individualni oblici suradnje – razmijeniti informacije s odgojiteljima, posavjetovati se s psihologom, logopedom- defektologom, pedagogom i zdravstvenom voditeljicom;
 • sudjelovati na roditeljskim sastancima i dogovorima s odgojiteljima vašeg djeteta;
 • boraviti u odgojnoj grupi svog djeteta( pogotovo u vrijeme prilagodbe), uz prethodni dogovor s odgojiteljima;
 • sudjelovati, izrađivati, podijeliti svoje ideje u kreativnim radionicama roditelja i odgojitelja ili roditelja i djece s odgojiteljima na kojima se izrađuju npr . karnevalski kostimi, čizmice za Sv. Nikolu, razne igre ili radovi u sklopu humanitarnih akcija …) ;
 • prisustvovati i aktivno se uključiti na tematska predavanja za roditelje (npr. Dijete i medij, Zrelost djeteta za školu, Prevencija zlostavljanja…);
 • sudjelovati na pedagoškim , psihološkim i zdravstvenim radionicama za roditelje (npr. Odvikavanje od pelena, Drugo dijete u obitelji, Biti roditelj …);
 • kao roditelj djeteta dobi do četvrte godine uključiti se u ciklus radionica „Rastimo zajedno“ za roditelje- jedanaest radionica kao podrška roditeljstvu,u sklopu UNICEF-ovog Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo „ Prve tri su najvažnije“;
 • nakon završenog ciklusa svaki roditelj je pozvan da sudjeluje u Klubu za roditelje „Rastimo zajedno“;
 • pročitati korisne i aktualne informacije o aktivnostima grupe u kutićima za roditelje ,koristiti letke, izreći svoj stav i potrebe u anketama…;
 • pratiti izložbe dječjih radova.
 • uključiti se u rad grupe i time obogatiti odgojno-obrazovni rad,naravno uz dogovor s odgojiteljima.
kutic-za-roditelje2

Kutić za roditelje

 

kutic-za-roditelje3

Kutić za roditelje

Dakle, potičemo aktivno uključivanje roditelja u rad ustanove. Svaki roditelji ima pravo dobiti informaciju o radu i aktivnostima vrtića, posebno odgojne grupe svog djeteta, načinu zadovoljavanja osnovnih potreba djeteta za vrijeme boravka u njemu, napredovanju i razvoju , te potražiti i dobiti stručnu pomoć u vezi razvoja i odgoja djeteta od svih stručnih djelatnika (odgojitelja, pedagoga, psihologa, logopeda, zdravstvene voditeljice i ravnatelja).Također, ima pravo boraviti sa svojim djetetom u grupi za vrijeme prilagodbe ili kasnije (u dogovoru s odgojiteljem), te znati o svim odgojnim i zaštitnim mjerama u odnosu na njegovo dijete.

Od vas, roditelja očekujemo da poštujete potpisani ugovor, da se držite dogovorenih pravila,poštujete ritam dana i života u ustanovi,vodite računa o zdravlju svojeg djeteta, te da obavijestite odgojitelje i /ili stručne suradnike o promjenama u obitelji koje mogu utjecati bitno na dijete i njegovo psihofizičko zdravlje i ponašanje.