Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godinu pred polazak u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića, a provodi se u postojećim odgojnim skupinama u kojima borave djeca školski obveznici. Program se u našem vrtiću provodi u razdoblju od travnja do lipnja u jutarnjim satima pod vodstvom stručno osposobljenih djelatnika, odgojitelja predškolske djece, a u suradnji sa stručnim suradnicima. Program predškole je za djecu besplatan, a roditelji po dogovoru sudjeluju u troškovima prehrane djeteta za vrijeme boravka u vrtiću.

Cilj programa predškole je pomoći djetetu u razvijanju i jačanju osobnih kompetencija. Program potiče djetetovu samostalnost, spretnost te osjećaj sposobnosti u obavljanju aktivnosti i obveza koje ga očekuju u razdoblju koje slijedi. Pristup je cjelovit i individualiziran,  a podržava i potiče sve segmente razvoja (motorički, spoznajni, socijalno-emocionalni i razvoj komunikacije) vodeći računa o različitostima i individualnim potrebama svakog djeteta. Djeca se tako uključuju u sve aktivnosti koje se provode na razini odgojne skupine, postaju dio te skupine prateći njezin svakodnevni ritam. Sudjeluju također u svim planiranim manifestacijama i sportskim natjecanjima namijenjenima svoj djeci u godini pred polazak u osnovnu školu koja se organiziraju u suradnji s brojnim vanjskim čimbenicima.

Molimo roditelje čija su djeca školski obveznici, a nisu uključena u redoviti program vrtića, da se pravovremeno jave stručnoj službi u vrtiću s ciljem prikupljanja podataka o djetetu i upisa u program predškole. Prijave se mogu izvršiti tijekom cijele pedagoške godine te po objavljivanju natječaja.