Financijska dokumentacija

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2019

I. Izmjene Financijskog plana za 2019.g.-G

Odluka o utvrđivanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove za 2019. godinu

Financijski plan 2019. tabele
Odluka o prihvaćanju fin. plana za 2019.g.
Odluka
Potvrda
Završni račun 2018.

Prva izmjena financijskog plana

Druga izmjena financijskog plana

Odluka o financijskom planu za 2018. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – excel tablica

 


 

Završni račun za 2017.godinu

 

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2017. Godine

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-31.12.2017.