Financijska dokumentacija

Financijski plan za 2018. godinu

 

pdfAttach Odluka o financijskom planu za 2018. godinu

pdfAttach Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

pdfAttach Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

pdfAttach Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – excel tablica

 


 

Završni račun za 2017.godinu

 

pdfAttach Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2017. Godine

pdfAttach Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-31.12.2017.