Financijska dokumentacija

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA – 05/2024

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA – 04/2024

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA – 03/2024

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA – 02/2024

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA – 01/2024

 

_____________________________________________

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Ustanove za razdoblje siječanj – lipanj 2024.

Bilješke uz financijske izvještaje siječanj – lipanj 2024

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2024. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica

____________________________________________

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Ustanove za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Bilješke uz financijske izvještaje siječanj – prosinac 2023. godine

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2023. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica

_______________________________________________

Financijski plan za 2024. godinu rashodi

Financijski plan za 2024. godinu prihodi

Financijski plan za 2024. godinu

Odluka o usvajanju i utvrđivanju financijskog plana za 2024. godinu

_______________________________________________

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu (2)

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog pana za 2023. godinu

_______________________________________________

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Ustanove za razdoblje siječanj – lipanj 2023

Bilješke uz financijske izvještaje siječanj – lipanj 2023

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2023. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica

_______________________________________________

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023

________________________________________________

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Ustanove za razdoblje siječanj – prosinac 2022

Bilješke uz financijske izvještaje siječanj – prosinac 2022

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2022. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica
———————————————————————————
FINANCIJSKI PLAN 2023

FINANCIJSKI PLAN 2023

Odluka o prihvaćanju i utvrđivanju financijskog plana za 2023. godinu

——————————————————————-2023———-
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022

Odluka o donošenju prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022

 

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima ustanove za razdoblje siječanj-lipanj 2022

Bilješke uz financijski izvještaj 1-6-2022

Financijski izvještaj siječanj – lipanj 2022.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Referentna stranica

 

Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2021

Financijski izvještaj siječanj-prosinac 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje

Odluka o usvanjanju financijskog izvještaja siječanj-prosinac 2021

Izvještaj – referentna stranica

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

FINANCIJSKI PLAN  – 2022. g. 

Odluka o prihvaćanju i utvrđivanju Financijskog plana za 2022. godinu

 

Referentna stranica

Odluka o prihvaćanju i utvrđivanju Financijskog izvještaja za siječanj – lipanj 2021. godine

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

______________________________________________________2021_____________

PRVE IZMJENE PLANA 2021

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju Financijskog plana za 2021. godinu

_______________________________________________________2020_____________

Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine

Referentna stranica

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju za 2020. godinu

Odluka o prihvaćanju i utvrđivanju Financijskog izvještaja za 2020. godinu

Završni račun za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – lipanj 2020.

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

I. Izmjene financijskog plana za 2020. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu 

Odluka o utvrđivanju Financijskog plana za 2020. godinu

________________________________________________________2019____________

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju i utvrđivanju Financijskog izvještaja za 2019. godinu

Završni račun  2019

II. Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2019

I. Izmjene Financijskog plana za 2019.g.-G

Odluka o utvrđivanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove za 2019. godinu

Financijski plan 2019. tabele
Odluka o prihvaćanju fin. plana za 2019.g.

_________________________________________________________2018___________

Odluka
Potvrda
Završni račun 2018.

Prva izmjena financijskog plana

Druga izmjena financijskog plana

Odluka o financijskom planu za 2018. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Financijski plan ustanove za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – excel tablica

 


 

Završni račun za 2017.godinu

 

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2017. Godine

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.-31.12.2017.