Skip to main content

Veselo popodne u Dječjem vrtiću Neven

Prateći potrebe naših sugrađana vezane uz osiguravanje primjerene skrbi za djecu od 11. travnja 2022. pokrenuli smo projekt „Veselo popodne u dječjem vrtiću Neven“.  Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Grada Rovinja i Dječjeg vrtića Neven.

Ukoliko je Vaše poslijepodne ispunjeno poslovnim obvezama ili Vas prioritetna briga o djetetu onemogućava u ostvarivanju rada, vjerujemo da će ovaj program ispuniti sve razvojne potrebe djeteta.

Implementacija ovog projekta nametnula se iz potrebe usklađivanja poslovnog i obiteljskog života, osiguravanja primjerene  skrbi o djeci radno aktivnog stanovništva, postizanja optimalnog razvoja svakog djeteta te pružanja primjerene brige o sigurnosti i odgoju djeteta u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Program je osmišljen  i namijenjen djeci koja pohađaju redovne jasličke i vrtićke skupine u našem vrtiću, djeci čiji roditelji kontinuirano ili povremeno ili sezonski rade u poslijepodnevnoj smjeni, djeci koja u poslijepodnevnim satima, dok njihovi roditelji rade, nemaju primjerenu skrb u krugu članova obitelji  kao i djeci koja su u godini pred polazak u osnovnu školu, a još nisu bila obuhvaćena redovnim programima u nekom od dječjih vrtića.

U samoj provedbi ponudili smo produljeno radno vrijeme vrtića i ostvarivanje programa za koje vrtić posjeduje odgovarajuće suglasnosti MZO nakon 16.30 sati, a najkasnije do 21.00 sat. Isti se ostvaruju u jednoj mješovitoj jasličkoj i jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini u matičnoj zgradi  vrtića   – Fontera 31, Rovinj te u jednoj mješovitoj jasličkoj i jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini u područnom objektu  Valbruna  –  G. Privileggia  Pascia 2, Rovinj.

Uslugu ovog programa roditelji mogu koristiti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim standardima temeljem kojih ukupno dnevno trajanje boravka djeteta u vrtiću iznosi 10 sati.  Roditelji koji imaju potrebu koristiti uslugu poslijepodnevnog rada boravak djeteta u vrtiću mogu planirati na način:

  • dolazak: 6:30 do 8:30 h – odlazak: najkasnije do 16:30-18:30 h
  • dolazak: 11.00 do 11.30 h – odlazak: najkasnije do 21 h
  • dolazak: 14:00 do 14:30 h – odlazak: najkasnije do 21:00 h

Tijekom ostvarivanja zadaća usmjerenih na postavljeni cilj nastoji se osigurati  njega, skrb i odgojno – obrazovni rad primjereni razvojnim potrebama djece rane i predškolske dobi, boravak u razvojno – poticajnom i poznatom okruženju, stručan i kvalitetan pristup kroz raznovrsne aktivnosti i sadržaje kao i redovite poslijepodnevne i večernje obroke.