Jednostavna nabava

II.  izmjene Plana nabave roba, rodova i usluga za 2024. godinu

I.  izmjena Plana nabave roba, rodova i usluga za 2024. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu

III. izmjene Plana nabave robe, radova i usluga 2023.

II. izmjene Plana nabave robe, radova i usluga 2023.

Registar sklopljenih ugovora u 2022. godini

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

VII. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2022

VI. Izmjene plana nabave robe, radova i usluga za 2022.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa 11.7.2022.

V. Izmjene Plana nabave robe, radova i usluga za 2022.

IV. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.

III. izmjene Plana nabave robe, radova i usluga za 2022.

II. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022

Registar sklopljenih ugovora u 2021. godini

I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu 

I. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Registar sklopljenih ugovora u 2020. godini

Plan nabave za 2021. godinu

II. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

I. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Registar sklopljenih ugovora u 2019. godini

Plan nabave za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za  2019. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2019.godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.

  Plan nabave za 2018. godinu.

Sprječavanje sukoba interesa