Akti vrtića

Kolektivni ugovor 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Plan brojčanih oznaka 2023

Plan klasifikacijskih oznaka 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Neven

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o mjerilima za obračun sudjelovanja roditelja-skrbnika u cijeni programa 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Ustanove – 19/12/2019

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA

STATUT -pročišćeni tekst (2019)

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 27.4.2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 31.1.2022.

Izmjene Pravilnika o radu 

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Procedura zaprimanja i provjere računa 

Procedura stvaranja ugovornih obveza