Akti vrtića

Godišnji plan i program rada DV-GI Neven Rovinj – Rovigno za pedagošku 2019-20. godinu

Izvješće o realizaciji GPP odgojno-obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj Rovigno za pedagošku 2018-19. godinu

Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Ustanove – 19/12/2019

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA

STATUT -pročišćeni tekst (2019)

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

STATUT DV NEVEN ROVINJ-ROVIGNO – pročišćeni tekst

Procedura zaprimanja i provjere računa 

Procedura stvaranja ugovornih obveza