Akti vrtića

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (2024.)

Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o radu (2024.)

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora (2024.)

Pravilnik o radu (2023.)

STATUT – pročišćeni tekst (2023.)

Izmjene i dopune Statuta

Pravilnik o II. Izmjenama i Dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

Pravilnik o I. Dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Kolektivni ugovor 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Plan brojčanih oznaka 2023

Plan klasifikacijskih oznaka 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Neven

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o mjerilima za obračun sudjelovanja roditelja-skrbnika u cijeni programa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Ustanove – 19/12/2019

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura zaprimanja i provjere računa 

Procedura ostvarivanja i naplate vlastitih prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA

STATUT -pročišćeni tekst (2019)

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 27.4.2022.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 31.1.2022.

Izmjene Pravilnika o radu 

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka