Akti vrtića

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o imenovanju povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Ustanove – 19/12/2019

Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA

STATUT -pročišćeni tekst (2019)

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Izmjene Pravilnika o radu 

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Procedura zaprimanja i provjere računa 

Procedura stvaranja ugovornih obveza