Pozivamo vas na radionice “Rastimo zajedno”!

PROGRAM RADIONICA „RASTIMO ZAJEDNO“

Naš vrtić je niz godina godina uključen u program “Rastimo zajedno” koji je nastao kao dio šireg programa UNICEF­a za podršku roditeljstvu “Prve tri su najvažnije”. Program čine radionice koje se provode s roditeljima djece do četvrte godine života.

Njihova je svrha omogućiti protok informacija, znanja, vještina koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihove roditeljske uloge.

Mala grupa  (min 8, max 14) roditelja kroz 11 dvosatnih radionica (jednom tjedno) preispituje vrijednosti u podlozi roditeljstva, uči o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježba komunikacijske vještine, te traži odgovore na svoja pitanja i dileme.

U ovim radionicama roditelji zajedno s voditeljima radionice i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje živi svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, upoznaju neke od teorijskih postavki o pozitivnom odnosu roditelja i djeteta, te o roditeljstvu na dobrobit djeteta.

TEME RADIONICA SU :

 • Roditelji 21. stoljeća
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
 • Sva naša djeca i kako ih volimo
 • Slušanje­ važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe
 • Granice:zašto i kako
 • Kreiramo i biramo rješenja
 • Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak

Valja napomenuti da program nije strukturiran kao škola za roditelje, da je odnos roditelja i voditelja partnerski – voditelji su stručnjaci za teorije o razvoju djece i roditeljstvu, a roditelji su stručnjaci za svoju djecu i sebe. U tom procesu “rasta” obje strane daju i dobivaju.

 

 

KLUB OČEVA/TATA “RASTIMO ZAJEDNO”

S obzirom da se sve više naglašava važnost i doprinos očeva u razvoju djeteta, u našem vrtiću organizira se KLUB OČEVA RASTIMO ZAJEDNO namijenjen očevima djece predškolske dobi.

Što je Klub očeva Rastimo zajedno?

To su radionice u kojima će očevi zajedno s voditeljicama i drugim očevima steći:

 • nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja,
 • promišljati o vlastitoj očinskoj ulozi,
 • upoznati bolje sebe kao oca,
 • prepoznati učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva,
 • razmjenjivati ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo,
 • razmjenjivati informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca.

Koji su ciljevi?

S obzirom na spoznaju da očeva uključenost, podrška i poticaj u prvim godinama djetetova života daju jedinstven doprinos djetetovu dugoročnom psihosocijalnom razvoju kroz radionice želimo posebnu pažnju posvetiti ulozi očeva u ranom djetinjstvu.

Kome je namijenjen program?

Program je namijenjen očevima djeteta od 0 do 4 godine života.

Što se radi na radionicama “Rastimo zajedno”?

 • kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s djetetom;
 • kroz razgovore se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom;
 • kroz druženje se postaje sigurniji, jači i samopouzdaniji.

TEME RADIONICA SU :

 • „Očinska uloga u ranom djetinjstvu“
 • „O očevima i osjećajima“
 • „O očevima i majkama“
 • „Tata od zanata“

Program se sastoji od 4 radionice koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od 2 sata u dvorani matičnog vrtića.

 

 

RADIONICE „RASTIMO ZAJEDNO PLUS“

Radionice „Rastimo zajedno Plus“ su namijenjene roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju. Roditelji djece s teškoćama u razvoju su roditelji kao i svi drugi, ali imaju pojačane potrebe za informacijama i za osobnim osnaživanje, jer su suočeni s otežanim uvjetima podizanja svoje djece te im je dobrodošla dodatna podrška u grupi s drugim roditeljima koji imaju djecu s teškoćama s kojima mogu izmjenjivati iskustva kroz koja prolaze.

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno Plus” namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osme godine života. Program se sastoji od jedanaest dvosatnih radionica koje se provode jednom tjedno.

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona, a prijaviti se možete osobno kod stručnih suradnika ili na brojeve telefona:

0998124766 (pedagog) ili 0995293674 (logoped i psiholog)

RADIONICE SU BESPLATNE ! 

PRIJAVE DO 15.10.2018.