Obavijest o e-računima

Obavijest

o elektroničkom izdavanju računa

u javnoj nabavi

      Poštovani,

donošenjem  Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18 – u daljnjem tekstu Zakon) i Pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava i javnoj nabavi (NN 32/19), obveznici javne nabave su s 01.12.2018. godine obvezni zaprimati račune u strukturiranom elektroničkom obliku usklađene s EU Normom. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi te na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Zakon se primjenjuje i na jednostavne nabave roba i usluga.

Od 1. srpnja 2019. godine Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, sukladno navedenom zakonu, dužan je  zaprimati sve račune, bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa e-računi za državu, a izdavatelji su dužni dostavljati e-račune na isti način. Dostavljanje elektroničkih računa moguće je putem informacijskih posrednika koji su povezani s FINA servisom e-račun za državu.

Napominjemo da isporuka računa u papirnatom obliku, putem maila ili bilo kojeg drugog kanala ne smatra se valjanim e-računom te će se kao takav odbiti kao nezakonit i neće biti plaćen.

Kako bi u budućnosti nastavili uspješnu suradnju s Vama i udovoljiti zakonskim propisima molimo Vas da se prilagodite elektroničkom izdavanju računa.

Sve potrebne informacije  možete pronaći na web stranicama www.fina.hr.

S poštovanjem,

 

                                                                       Ravnateljica

                                                                         Sandra Orbanić, v.r.